VIETNAM
Remember my setting
SINGAPORE
INDONESIA
INDIA
MALAYSIA
MYANMAR
PHILIPPINES
VIETNAM
BANGLADESH
SRI LANKA
UAE
Menu

Tháng 7/8 2019

Tại sao ung thư tái phát lại xảy ra?

Đóng góp bởi: Dr See Hui Ti
11 July, 2019

Khi bệnh ung thư quay trở lại Bác sĩ See Hui Ti thuộc Trung tâm Ung thư Parkway cho biết...

Trưởng đại diện CanHOPE Hà Nội: Phạm Hồng Linh chia sẻ câu chuyện của mình

10 July, 2019

“Tôi còn có thể làm được gì hơn nữa?” Đây là câu hỏi khiến Phạm Hồng Linh, Trưởng đại diện...

Sarcomas: Chẩn đoán và điểu trị

Đóng góp bởi: Dr Richard Quek
10 July, 2019

Sarcoma: Chẩn đoán và điều trị Bác sĩ Richard Quek thuộc Trung tâm Ung thư Parkway và bác sĩ Leon...

8 bí quyết: Làm thế nào để đối mặt với ung thư tái phát?

Đóng góp bởi: Jaime Yeo
9 July, 2019

Đối mặt ra sao Đối với một số người, bị tái phát ung thư còn cảm thấy khó khăn hơn...