VIETNAM
Remember my setting
SINGAPORE
INDONESIA
INDIA
MALAYSIA
MYANMAR
PHILIPPINES
VIETNAM
BANGLADESH
SRI LANKA
UAE
Menu

Tháng 2/3 2020

Giải quyết với việc quá tải thông tin trong điều trị ung thư

Bài viết bởi: Bác Sĩ Ang Peng Tiam
2 April, 2020

Cung cấp thông tin giúp các bệnh nhân có những lựa chọn chính xác. Tuy nhiên khi nào thông tin...

Ngày hội gia đình: Đón mừng cuộc sống cùng nhau

2 April, 2020

Vào tháng 11 năm 2019, Trung tâm Ung thư Parkway (PCC) đã tổ chức ngày gia đình dành cho bệnh...

Điều trị ung thư: Kết hợp Đông y và Tây y

2 April, 2020

Liệu Đông và Tây có thể kết hợp cùng nhau? Cần hiểu nhau nhiều hơn, những người tham gia buổi...

Có cái nhìn kỹ hơn về bệnh ung thư

1 April, 2020

Phòng ngừa nên bắt đầu với nhận thức và kiến thức về ung thư mà có thể khiến mọi người...