Senior Consultant
Palliative Medicine
Parkway Cancer Centre

Địa Chỉ Phòng Khám
6A Napier Road,
Gleneagles Hospital Level 3
Singapore 258500

3 Mount Elizabeth
Mount Elizabeth Hospital Level 2
Singapore 228510
Tel: (65) 6737 0733

38 Irrawaddy Road
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
#05-43, 05-50 to 55, Singapore 329563
Tel: (65) 6684 5522

Các Bằng Cấp Chuyên Môn
MBBS (Singapore), MMed (Family Med) (Singapore), Dip Palliative Med (Wales), GDAcu (Singapore), FAMS (Palliative Medicine)

Hồ Sơ Cá Nhân
Bác sĩ Kok là Chuyên gia Tư vấn cao cấp chuyên về Y tế Giảm nhẹ. Là một sinh viên tốt nghiệp trường y ở Singapore, Bác sĩ Kok đã nhận Bằng sau đại học của mình trong lĩnh vực Y tế Giảm nhẹ từ Cardiff , Vương quốc Anh vào năm 2002. Ông cũng đã dành một năm cho đào tạo nâng cao trong lĩnh vực Y tế Giảm nhẹ ở Melbourne, Australia, trong năm 2004-2005. Năm 2007, Bác sĩ Kok cũng đã nhận một Bằng đại học về Châm cứu từ Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc tại Singapore, và là một nhà châm cứu đã được chứng nhận.

Trong 10 năm qua, Bác sĩ Kok đã thu được nhiều kinh nghiệm trong Y tế Giảm nhẹ. Bác sĩ Kok là một chuyên gia huấn luyện chuyên đề nâng cao được công nhận trong Y tế Giảm nhẹ. Ông cũng là một thành viên của Ủy ban Đào tạo Chuyên khoa Y tế Giảm nhẹ, được bổ nhiệm bởi Ban Công nhận Chuyên gia, Singapore, giám sát việc đào tạo các Chuyên gia Y tế Giảm nhẹ tại Singapore. Từ 2009 – 2012, ông làm giám khảo trong các Kỳ thi Đầu ra cho các Thí sinh Đào tạo Chuyên gia Nâng cao Y tế Giảm nhẹ tại Singapore. Bác sĩ Kok cũng là giám đốc Chương trình hợp tác Văn bằng SRS của Khóa học Y tế Giảm nhẹ với Viện Hàn lâm Y học, Singapore, từ năm 2011

Bác sĩ Kok là cựu chủ tịch của Ủy ban Nghiên cứu và Đào tạo, Hội đồng Cứu trợ Singapore. Ông cũng là chủ tịch ủy ban tổ chức của Hội thảo Chăm sóc Giảm nhẹ Singapore 2008 được tổ chức vào tháng 8 năm 2008.