Senior Consultant
Medical Oncology
Parkway Cancer Centre

Địa Chỉ Phòng Khám
6A Napier Road,
Gleneagles Hospital Level 3
Singapore 258500

3 Mount Elizabeth
Mount Elizabeth Medical Centre
#10-11/12, Singapore 228510
Tel: +65 6836 3665

38 Irrawaddy Road
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
#05-43, 05-50 to 55
Singapore 329563
Tel: +65 6684 5522

Các Bằng Cấp Chuyên Môn
MBBS (Singapore), MMed (Internal Medicine), MRCP (United Kingdom), FRACGP (Australia), FAMS (Medical Oncology)

Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Quan Thoại

Hồ Sơ Cá Nhân
Bs. Foo Kian Fong là chuyên gia tư vấn cao cấp và điều trị ung thư nội khoa tại Trung tâm Ung thư Parkway. Trước đó, Bs. Foo là chuyên gia tư vẫn tại Khoa Nội Ung Thư thuộc Trung Tâm Ung Thư Quốc Gia Singapore và là giảng viên lâm sàng nội khoa tại Đại học Quốc gia Singapore.

Bs. Foo đã hoàn thành khoá học thạc sỹ về Y học Nội khoa và là Thành viên của Đại học Y khoa Hoàng gia (nước Anh) vào năm 1997. Bác sĩ hoàn thành chuyên ngành Ung thư Nội khoa vào năm 1998. Ông hoàn thành khoá đào tạo chuyên sâu vào năm 2001 và trở thành chuyên gia được chứng nhận vào cùng năm đó. Bác sĩ đã có 1 năm là nghiên cứu sinh tại Viện Ung thư Peter McCallum ở Melbourne, nơi ông được đào tạo về các bệnh ung thư đường tiêu hoá từ năm 2001 đến năm 2002.

Bs. Foo là thành viên của Hiệp hội Bác sĩ Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ, Hiệp hội Bác sĩ ung thư nội khoa Châu Âu và Trường Đại học Y Hong Kong.