Deputy Medical Director and Senior Consultant
Medical Oncology
Parkway Cancer Centre

Địa Chỉ Phòng Khám
6A Napier Road
Gleneagles Hospital #01-35
Singapore 258500

Các Bằng Cấp Chuyên Môn
MBBS (Singapore), MMed (Internal Medicine), MRCP (United Kingdom), FRCP (Edinburgh), FAMS (Medical Oncology)

Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Phúc Kiến, Tiếng Quan Thoại,Tiếng Triều Châu

Hồ Sơ Cá Nhân
Bác sĩ Khoo Kei Siong hiện nay đang làm trợ lý tổng thể – Hành chính tại Hội đồng của Học viện Y học, Singapore. Ông cũng nằm trong Ban Tư Vấn Y Khoa của Bộ Y tế với vị trí Phó chủ tịch.

Trước khi chuyển đến làm công việc hiện tại của mình, Bác sĩ Khoo là một Chuyên gia tư vấn cao cấp và là Trưởng khoa Y tế Ung thư tại Trung tâm Ung thư Quốc gia (NCCS). Ông là Giám đốc sáng lập phòng Thử nghiệm Lâm sàng và Dịch tễ học. Ông là Giám đốc sáng lập của phòng Thử nghiệm Lâm sàng và Dịch tễ học và là công cụ trong việc thiết lập các thử nghiệm lâm sàng trong khả năng NCC.

Bác sĩ Khoo tốt nghiệp Đại học Quốc gia Singapore và được đào tạo trong Khoa Nội và Khoa Y Tế Ung Thư tại Bệnh viện Đa khoa Singapore. Ông được trao tặng học bổng Chính phủ Singapore HMDP vào năm 1993 để theo học nghiên cứu và đào tạo nâng cao về bệnh ung thư vú tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering ở New York.

Bác sĩ Khoo là một thành viên của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Mỹ, Hiệp hội Y tế Ung thư châu Âu và là một nghiên cứu sinh của trường Bác sĩ Hoàng gia ở Edinburgh. Ông là Chủ tịch của Hiệp hội Ung thư Singapore từ năm 1998 đến năm 2000. Ông là một thành viên hội đồng của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng châu Á từ năm 2001.