Senior Consultant
Palliative Medicine
Parkway Cancer Centre

Địa Chỉ Phòng Khám
6A Napier Road,
Gleneagles Hospital Level 3
Singapore 258500

3 Mount Elizabeth
Mount Elizabeth Hospital Level 2
Singapore 228510
Tel: (65) 6737 0733

38 Irrawaddy Road
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
#05-43, 05-50 to 55, Singapore 329563
Tel: (65) 6684 5522

Các Bằng Cấp Chuyên Môn
MBBS (Singapore), MMed (Family Med) (Singapore), Dip Palliative Med (Wales), GDAcu (Singapore), FAMS (Palliative Medicine)

Ngôn ngữ
Tiếng Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Phúc Kiến, Tiếng Quan Thoại, Tiếng Triều Châu

Hồ Sơ Cá Nhân
Bác sĩ Kok là chuyên gia tư vấn cấp cao về Điều trị Giảm nhẹ. Sau khi tốt nghiệp trường y tại Singapore, bác sĩ Kok đã học lên thạc sỹ về ngành điều trị giảm nhẹ ở Cardift, Anh Quốc vào năm 2002.

Sau đó, ông dành thêm một năm nữa học chuyên sâu hơn về ngành này ở Melbourne, Úc, năm 2004-2005. Vào năm 2007, bác sĩ Kok cũng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Châm cứu ở trường Y học Cổ truyền Trung Quốc tại Singapore, và ông là một bác sỹ châm cứu đã có giấy phép hành nghề.

Bác sĩ Kok có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực Điều trị Giảm nhẹ. Ông là thành viên Ủy ban Đào tạo chuyên ngành Điều trị Giảm nhẹ, được Hiệp hội Chuyên gia Singapore bổ nhiệm, giám sát việc đào tạo các chuyên gia Điều trị Giảm nhẹ tại Singapore. Từ năm 2009, ông làm giám khảo trong các Kỳ thi Đầu ra cho các thí sinh học ngành Điều trị Giảm nhẹ tại Singapore. Bác sĩ Kok cũng là Giám đốc Chương tr.nh hợp tác giữa văn bằng SRS Điều trị Giảm nhẹ với Viện Y học Hàn Lâm Singapore từ ngăm 2011 tới năm 2013. Ông hiện là trưởng khoa Cử nhân Đại học Quốc Gia Singapore về chuyên ngành Điều trị Giảm nhẹ từ năm 2014.

Bác sĩ Kok đã từng là Chủ tịch Ủy ban Đào tạo và Nghiên cứu, Hội đồng Cứu trợ Singapore. Ông cũng từng là chủ tịch ủy ban tổ chức Hội nghị Điều trị Giảm nhẹ Singapore 2008 diễn ra vào tháng 8 năm 2008.