Senior Consultant
Radiation Oncology
Parkway Cancer Centre

Địa Chỉ Phòng Khám
3 Mount Elizabeth,
Mount Elizabeth Hospital Level 2,
Singapore 228510

Các Bằng Cấp Chuyên Môn
MBBS (Singapore), FAMS (Radiotherapy)

Ngôn ngữ
Tiếng Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Phúc Kiến, Tiếng Quan Thoại

Hồ Sơ Cá Nhân
Bs Lee Kim Shang là chuyên viên tư vấn cao cấp về xạ trị ung thư tại bệnh viện Mount Elizabeth.

Ông tốt nghiệp Đại Học Quốc Gia Singapore năm 1985. Ông từng nhận Học Bổng Nghiên Cứu Sinh HMDP của Bộ Y Tế để thực tập tại Bệnh Viện Saint Bartholomew’s ở Luân Đôn từ năm 1990 đến năm 1992, và tại Ban Ung Thư Não, Bệnh Viện Royal Marsden, Vương Quốc Anh vào năm 1996.

Ông đã lấy được bằng FRCR (ung thư học lâm sàng) vào năm 1993 và được bổ nhiệm làm chuyên viên Tư vấn cao cấp, tại khoa xạ trị liệu của Trung Tâm Ung Thư Quốc Gia Singapore.. Trong thời gian này, Bs. Lee được đồng thời bổ nhiệm nhiều vị trí khác nhau, bao gồm Chủ Tịch Ủy Ban An Toàn Khoa Trị Liệu Quang Tuyến, thành viên của Ủy Ban Hướng Dẫn Thực Hành Lâm Sàng về Ung Thư Kết Tràng của Bộ Y Tế, và thành viên Ủy Ban Đào Tạo Chuyên Gia (Ung Thư Xạ Trị) trong Bộ Y Tế.