Chiến dịch "Tôi là Chiến binh Ung thu" tìm kiếm để ca tụng các chiến binh trong chúng ta để đối mặt và chiến đấu với bệnh ung thư. Chúng tôi nhận ra những chiến binh qua sự quả cảm, sức mạnh, niềm vinh dự và tinh thần chiến đấu của họ. Có một chiến binh trong mỗi người chúng ta, chờ đợi để được gọi ra.

Với chủ đề "Vẽ vì lòng can đảm, là thấm nhuần trong tất cả mọi người về tầm quan trọng của lòng can đảm trong thời điểm khó khăn và gian khổ. Chúng tôi muốn tập trung vào việc đưa ra lòng can đảm đến các bệnh nhân ung thư hiện vẫn còn đang chiến đấu với bệnh ung thư và tầm quan trọng của việc có một tinh thần chiến đấu, đánh giá cao những người chăm sóc vì tình yêu và sự kiên nhẫn vô điều kiện của họ và giáo dục công chúng về phòng chống ung thư và làm thế nào họ có thể khuyến khích và chăm sóc các bệnh nhân trong số họ.

   

 

Bạn có thể thể hiện sự sáng tạo và hỗ trợ của bạn bằng cách vẽ ấn tượng của bạn về một chiến binh ung thư trên bức tranh và đưa ra một mô tả về chiến binh của chính bạn. Nó cũng có thể là một bức tranh để cảm ơn những người thân yêu cho sự hỗ trợ và sức mạnh hoặc khuyến khích một bệnh nhân hoặc một người đang đối mặt với thời khắc khó khăn

 

Trách Nhiệm Đoàn Thể Xã Hội

Một lý do tại sao Trung tam ung thu Parkway được thành lập là để tận dụng sức mạnh của tập thể. Các bác sĩ sáng lập của chúng tôi hiểu rằng cùng với nhau, như một đội ngũ, chúng ta có thể đạt được nhiều hơn so với bất kỳ một cá nhân có thể. Chương trình Trách nhiệm Đoàn thể Xã hội(CSR) của chúng tôi được đặt nền móng trên cùng một nguyên tắc: để truyền sức mạnh, giáo dục và gắn kết.

Với các bệnh nhân, gia đình của họ và đông đảo công chúng trong tâm trí, đó là cam kết của chúng tôi để chia sẻ thông tin chính xác, liên quan và cập nhật về bệnh ung thư, để xua tan những huyền hoặc và quan niệm sai lầm về căn bệnh và phương pháp điều trị của nó, và để tập hợp sự hỗ trợ cho tất cả bệnh nhân ung thư và những người thân yêu của họ.

Thông qua một loạt các sáng kiến, các sự kiện và hợp tác, chương trình CSR của chúng tôi đã giúp được vô số cuộc sống. Đây là cách chúng tôi mang lại cho cộng đồng.