Tư vấn viên
Allied Health
Trung tâm ung thư Parkway

Trình độ chuyên môn
BSocSci (Truyền thông và New Media, Singapore)
MSocSc (Tư vấn chuyên nghiệp, Úc)

Hồ sơ
Jaime Yeo là một cố vấn tại Trung tâm Ung thư Parkway. Cô hỗ trợ tư vấn tâm lý và xã hội cho bệnh nhân và người nhà của họ. Cô tích hợp các phương pháp như Trị liệu tập trung vào con người, Liệu pháp nhận thức hành vi, Liệu pháp tự thuật và Liệu pháp giải mẫn cảm chuyển động mắt (EMDR) trong công việc của mình với bệnh nhân.

Jaime tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học Xã hội (Tư vấn chuyên nghiệp) tại Đại học Công nghệ Swinburne, Úc, năm 2016 và nhận bằng Cử nhân truyền thông và phương tiện truyền thông mới của Đại học Quốc gia Singapore vào năm 2010. Cô đã hoàn thành khóa đào tạo Kỹ năng can thiệp tự tử ứng dụng (ASIST), và tiếp tục theo đuổi đào tạo trong lĩnh vực mà cô quan tâm về Trị liệu tự sự, đau buồn, mất mát và chấn thương.

Jaime có kinh nghiệm tư vấn ở các trung tâm ung thư và giáo dục. Trước đó, cô đã làm việc trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe bao gồm các cơ quan chính phủ cũng như các tổ chức phúc lợi tự nguyện trong nhiều năm.

Jaime là Thành viên lâm sàng tạm thời của Hiệp hội Tư vấn Singapore (SAC).

Jaime đã được trao giải thành tựu tổng thể xuất sắc nhất vì thành tích học tập xuất sắc cho bằng tốt nghiệp tư vấn (2015). Cô cũng nhận được giải thưởng Apex cho các bài (2012) trên tạp chí ngành chăm sóc trung gian và dài hạn MosAIC.

Jaime tiến hành các buổi nói chuyện và đào tạo về các chủ đề như tự chăm sóc, kiểm soát căng thẳng và hỗ trợ bệnh nhân ung thư và các thành viên gia đình của họ. Thỉnh thoảng cô viết cho các ấn phẩm chăm sóc sức khỏe và các ấn phẩm khác về csác vấn đề liên quan đến chăm sóc bệnh nhân ung thư và gia đình họ.