Phục vụ bạn … cùng nhau

Trung tâm Ung thư Parkway kỷ niệm 13 năm cung cấp dịch vụ chăm sóc đa ngành lấy bệnh nhân làm trung tâm trong cuộc chiến chống ung thư. 

Mang lại cho bệnh nhân sự chăm sóc về ung thư tốt nhất

Xuất phát từ giấc mơ mang đến cho bệnh nhân ung thư sự chăm sóc đa ngành ở Singapore và hơn thế nữa, Trung tâm Ung thư Parkway (PCC) vẫn tập trung vào sứ mệnh cốt lõi là cung cấp dịch vụ chăm sóc lấy bệnh nhân làm trung tâm và đạt được kết quả lâm sàng tối ưu.

Bắt đầu vào năm 2006, PCC, một trong những trung tâm ung thư tư nhân đầu tiên ở Singapore, hiện có hơn 100 nhân viên, bao gồm bác sĩ nội khoa, y tá, nhân viên tư vấn và các chuyên gia trợ giúp về y tế khác được triển khai tại tám phòng khám trên khắp Singapore và 19 văn phòng trong khu vực.

Để cung cấp sự chăm sóc tốt nhất có thể và mang đến cho bệnh nhân cơ hội phục hồi tốt nhất, PCC đã khai thác các công nghệ mới nhất, từ Hệ thống Radixact đến các liệu pháp tiên tiến như liệu pháp miễn dịch.

Cánh tay đắc lực, tổ chức tư vấn và hỗ trợ ung thư phi lợi nhuận, CanHOPE, tiếp tục cung cấp cho bệnh nhân sự chăm sóc toàn diện, cho phép bệnh nhân tiếp cận các nguồn lực và các chương trình hỗ trợ đáp ứng nhu cầu về tinh thần, cảm xúc, tâm lý và xã hội.

PCC cũng đã nỗ lực nâng cao nhận thức về bệnh ung thư thông qua các cuộc hội thảo và nói chuyện công khai, chia sẻ kiến thức về những tiến bộ y tế mới nhất với bệnh nhân, gia đình và bác sĩ từ khắp khu vực (xem câu chuyện từ trang 3 đến 5).

Cuộc chiến chống ung thư không phải là một điều dễ dàng, nhưng khi kỷ niệm 13 năm thành lập, PCC luôn hướng tới mục đích tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ bệnh nhân, để họ có thể tìm thấy hy vọng trong cuộc hành trình với căn bệnh ung thư.Tags: CanHOPE