CÁC TRỤ SỞ

BỆNH VIỆN GLENEAGLES

6A Napier Road Level 1

#01-35

Singapore 258500

ĐT: (+65) 6472 2662

Fax: (+65) 6475 9221

 

6A Napier Road Level 2

Singapore 258500

ĐT: (+65) 6470 3328

Fax: (+65) 6476 6393

 

6A Napier Road Level 3

Singapore 258500

ĐT: (+65) 6473 8688

Fax: (+65) 6479 2309


TRUNG TÂM Y TẾ GLENEAGLES

6 Napier Road Level 3

#03-01

Singapore 258499

ĐT: (+65) 6472 0800

Fax: (+65) 6259 2521


BỆNH VIỆN MOUNT ELIZABETH

3 Mount Elizabeth Level 2

Singapore 228510

ĐT: (+65) 6737 0733

Fax: (+65) 6737 7002


TRUNG TÂM Y TẾ MOUNT ELIZABETH

3 Mount Elizabeth Level 10

#10-11/12

Singapore 228510

ĐT: (+65) 6836 3665

Fax: (+65) 6235 2744

 

3 Mount Elizabeth Level 13

#13-16/17

Singapore 228510

ĐT: (+65) 6733 8118

Fax: (+65) 6733 8389


TRUNG TÂM CHUYÊN KHOA MOUNT ELIZABETH NOVENA

38 Irrawaddy Road Level 5

#05-43, 50 to 55

Singapore 329563

ĐT: (+65) 6684 5522

Fax: (+65) 6694 0706


CHI NHÁNH KHU VỰC CỦA CANHOPE

China India BANGLADESH MYANMAR SRI LANKA VIETNAM PHILIPPINES MALAYSIA SINGAPORE Indonesia

SINGAPORE (Trụ Sở Chính)

Đường dây nóng Tư vấn Ung thư:
(+65) 6738 9333

Singapore: enquiry@canhope.org
Trang Web: www.CanHOPE.org
 

INDONESIA

Liên hệ:
(+62) 21 8063 1852
Jakarta: jakarta@canhope.org

Liên hệ: (+62) 821 176 19557
Hotline : (+62) 812 208 83300
Bandung: bandung@canhope.org

Liên hệ: (+62) 61 452 8989
Medan: medan@canhope.org

Liên hệ: (+62) 24 841 7183 / (+62) 81 5650 7770
Semarang: semarang@canhope.org

Liên hệ: (+62) 271 723 555 / (+62) 811 265 109
Solo: solo@canhope.org

Liên hệ: (+62) 31 534 9188
Surabaya: surabaya@canhope.org
 

Liên hệ: (+62) 812 341 9777
Liên hệ: (+62) 274 580 529
Yogyakarta: yogyakarta@canhope.org
 

MALAYSIA

Liên hệ: (+60) 7 207 3700 / (+60) 19 778 9333
Johor Bahru: jb@canhope.org

Liên hệ: (+60) 82 343 778
Kuching, Sarawak: kuching@canhope.org

Liên hệ: (+60) 10 9657 606
Kota Kinabalu, Sabah: kk@canhope.org

INDIA

Liên hệ: (+91) 11 467 02269
New Delhi: newdelhi@canhope.org

 

MYANMAR

Liên hệ:
(+95) 1 532438, (+95) 1 532447
Hotline:
(+95) 9 5136584 , (+95) 9 43119729
Yangon: yangon@canhope.org

Liên hệ:
(+95) 9 402657827
Mandalay: mandalay@canhope.org
 

PHILIPPINES

Liên hệ: (+632) 417 4255
Globe : (+63) 917 837 7725
Smart : (+63) 998 959 9169
Manila: manila@canhope.org
 

BANGLADESH

Liên hệ: (+88) 019 77 77 0 777
Dhaka: dhaka@canhope.org
 

SRI LANKA

Liên hệ: (+94) 112 809000
Hotline: (+94) 77 346 0000
Colombo: colombo@canhope.org

VIETNAM

Liên hệ:
(+84) 28 3636 5991 / (+84) 28 3636 5994
Ho Chi Minh: hcmc@canhope.org

Liên hệ:
(84) 988 155 855 / (+84) 24 3747 2729
Hanoi: hanoi@canhope.org
 

 

Để biết thêm thông tin về các văn phòng đại diện CanHOPE, xin vui lòng email cho chúng tôi enquiry@pcc.sg.