CÁC TRỤ SỞ

BỆNH VIỆN GLENEAGLES

6A Napier Road Level 1

#01-35

Singapore 258500

ĐT: (+65) 6472 2662

Fax: (+65) 6475 9221

 

6A Napier Road Level 2

Singapore 258500

ĐT: (+65) 6470 3328

Fax: (+65) 6476 6393

 

6A Napier Road Level 3

Singapore 258500

ĐT: (+65) 6473 8688

Fax: (+65) 6479 2309


TRUNG TÂM Y TẾ GLENEAGLES

6 Napier Road Level 3

#03-01

Singapore 258499

ĐT: (+65) 6472 0800

Fax: (+65) 6259 2521


BỆNH VIỆN MOUNT ELIZABETH

3 Mount Elizabeth Level 2

Singapore 228510

ĐT: (+65) 6737 0733

Fax: (+65) 6737 7002


TRUNG TÂM Y TẾ MOUNT ELIZABETH

3 Mount Elizabeth Level 10

#10-11/12

Singapore 228510

ĐT: (+65) 6836 3665

Fax: (+65) 6235 2744

 

3 Mount Elizabeth Level 13

#13-16/17

Singapore 228510

ĐT: (+65) 6733 8118

Fax: (+65) 6733 8389


TRUNG TÂM CHUYÊN KHOA MOUNT ELIZABETH NOVENA

38 Irrawaddy Road Level 5

#05-43, 50 to 55

Singapore 329563

ĐT: (+65) 6684 5522

Fax: (+65) 6694 0706


CHI NHÁNH KHU VỰC CỦA CANHOPE

China India BANGLADESH MYANMAR SRI LANKA VIETNAM PHILIPPINES MALAYSIA SINGAPORE Indonesia

SINGAPORE (Trụ Sở Chính)

Liên hệ:(+65) 6738 9333
Email:enquiry@canhope.org
Trang Web:http://www.CanHOPE.org

INDONESIA

Jakarta

Liên hệ:(+62) 21 7266682
WhatsApp:(+62) 08111 93 4673
Email:jakarta@canhope.org

 

Malaysia

Johor Bahru

Liên hệ:(+60) 7 232 3406
  (+60) 19 778 9333

Email:jb@canhope.org

 

Kuching, Sarawak

Liên hệ:(+60) 82 343 778

Email:kuching@canhope.org

 

Kota Kinabalu, Sabah

Liên hệ:(+60) 10 9657 606

Email:kk@canhope.org

 

India

New Delhi

Liên hệ:(+91) 11 467 02269

Email:newdelhi@canhope.org

 

Myanmar

Yangon

Liên hệ:(+95) 9 5136 584
Email:yangon@canhope.org

 

Mandalay

Liên hệ:(+95) 9 43119729
Email:mandalay@canhope.org

 

PHILIPPINES

Manila

Liên hệ:(+63) 0939 920 5114
:(+63) 917 8814147 (Globe)
Email:manila@canhope.org

 

BANGLADESH

Dhaka

Liên hệ:(+88) 019 77 77 0 777
Whatsapp:(+88) 01711 43 88 77
Email:dhaka@canhope.org

 

SRI LANKA

Colombo

Liên hệ:(+94) 77 346 0000
Email:colombo@canhope.org

 

VIETNAM

Ho Chi Minh

Liên hệ:(+84) 28 3636 5991
  (+84) 28 3636 5994
Email:hcmc@canhope.org

 

China

Beijing

Email:beijing@canhope.org

 

 

Để biết thêm thông tin về các văn phòng đại diện CanHOPE, xin vui lòng email cho chúng tôi enquiry@pcc.sg.