Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Trung tâm Ung thư Parkway. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang Web này, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các Điều khoản sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sử dụng, vui lòng không sử dụng Trang Web này.

Tổng hợp

  • Các Điều khoản sử dụng này có thể được thay đổi theo thời gian. Các thay đổi sẽ được đăng trên trang này và việc bạn sử dụng Trang web sau khi những thay đổi đó được đăng sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn với Điều khoản sử dụng đã sửa đổi và tất cả các thay đổi.

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi cam kết duy trì tính bảo mật của thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, cho dù thông qua trang web này hay cách khác.

Khi bạn truy cập parkwaycancercentre.com, trang web của chúng tôi sẽ tự động theo dõi và thu thập thông tin sau:

  1. Địa chỉ IP;
  2. máy chủ tên miền;
  3. các loại máy tính truy cập parkwaycancercentre.com;
  4. các loại trình duyệt web được sử dụng để truy cập parkwaycancercentre.com;
  5. nguồn giới thiệu có thể đã gửi bạn đến parkwaycancercentre.com; và
  6. thông tin khác liên quan đến sự tương tác của trình duyệt của bạn và parkwaycancercentre.com.

Giống như hầu hết các trang web, chúng tôi có thể sử dụng cookie để “ghi nhớ” thông tin về sở thích của bạn. Bạn có thể thiết lập trình duyệt web của mình để chấp nhận hoặc từ chối cookie.

Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này theo thời gian và sẽ đặt bất kỳ sửa đổi như vậy trên trang web này.

QUAN TRỌNG: Bằng cách truy cập trang web này và bất kỳ trang nào của nó, bạn đồng ý với các điều khoản được nêu ở trên.

Quyền sở hữu

  • Trang web này được duy trì bởi Trung tâm Ung thư Parkway, Singapore.
  • Các tài liệu trên Trang web này bao gồm các chương trình thông tin và phần mềm (Nội dung), được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các hình thức quyền sở hữu khác. Tất cả các quyền, tiêu đề và lợi ích trong Nội dung được sở hữu, cấp phép hoặc kiểm soát bởi Trung tâm Ung thư Parkway.