VIETNAM
Remember my setting
SINGAPORE
INDONESIA
INDIA
MALAYSIA
MYANMAR
PHILIPPINES
VIETNAM
BANGLADESH
SRI LANKA
UAE
Menu

Tài Chính

Bạn đang tự hỏi làm thế nào có thể nhận được sự chăm sóc và tiện nghi tốt nhất cho những người thân yêu của bạn hoặc chính bạn? Chúng tôi chia sẻ với bạn những thông tin để giúp bạn đánh giá và tối ưu hóa nguồn lực tài chính của bạn.

CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN

Ở Trung tâm Ung thư Parkway, có thể dùng các hình thức thanh toán sau:

 • Tiền mặt
 • Thẻ ngân hàng
 • Các loại thẻ tín dụng uy tín
 • Séc

   

Đối Với Công Dân Singapore và Người Định Cư Dài Hạn

MEDISAVE, BẢO HIỂM MEDISHIELD LIFE & KẾ HOẠCH BẢO HIỂM TÍCH HỢP


MEDISAVE

Medisave là chương trình tiết kiệm quốc gia giúp các cá nhân dành một phần thu nhập của mình trong tài khoản Medisave của họ để chi trả các chi phí bệnh viện cho cá nhân họ hay cho người nhà của họ, đặc biệt là sau khi nghỉ hưu. Người nhà đề cập ở đây là vợ, chồng, con cái, cha mẹ và ông bà. Ông bà phải là người Singapore hoặc định cư dài hạn ở Singapore.

  LOẠI ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ CÓ BẢO HIỂM MEDISAVE
  LOẠI ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ HẠN MỨC BẢO HiỂM
  Hóa trị $1,200 mỗi tháng cho một bệnh nhân
  Xạ trị
– Liệu pháp xạ ngoài
– Xạ trị áp sát kết hợp xạ ngoài
– Xạ trị áp sát không kết hợp xạ ngoài
– Xquang bề mặt
– Xạ trị đích
 
$80 mỗi phác đồ
$300 mỗi phác đồ
$360 mỗi phác đồ
$30 mỗi phác đồ
$2,800 mỗi phác đồ
  Xạ phẫu (cụ thể là phác đồ phẫu thuật bằng tia Novalis và dao Gamma) $7,500 mỗi phác đồ và $300 mỗi ngày cho phí bệnh viện hàng ngày
  Chụp cộng hưởng từ, CT cắt lớp và các loại hình chẩn đoán hình ảnh khác $600 mỗi năm cho một bệnh nhân

(Nguồn tham khảo: https://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/
costs_and_financing/schemes_subsidies/medisave/Withdrawal_Limits.html)

BẢO HIỂM MEDISHIELD LIFE

Medishield life là loại bảo hiểm y tế cá nhân được thiết kế cho người Singapore và cư dân lâu dài, chi trả một phần lớn hóa đơn nằm viện để điều trị cũng như một số chi trả điều trị ngoại trú cụ thể như hóa trị và xạ trị. Phí bảo hiểm hàng tháng hoặc hàng năm được trả từ một tài khoản Medisave.

Có hiệu lực từ 1/11/2016, các hóa đơn không chi trả cho điều trị hóa trị và xạ trị ngoại trú sẽ được chia theo tỷ lệ 50% trước khi tính toán chi trả MediShield Life cho công dân Singapore và cư dân lâu dài.

Yếu tố chia tỷ lệ được lấy dựa trên sự khác biệt giữa mức cơ bản của tiền trợ cấp mà một bệnh nhân nhận trợ cấp (50% trợ cấp) và một bệnh nhân không nhận trợ cấp (0% trợ cấp) nhận được để điều trị ngoại trú.

1427713537343

Bệnh nhân vẫn có thể yêu cầu các hạn mức chi trả tối đa cho hóa trị và xạ trị ngoại trú với hóa đơn được chia tỷ lệ.

  LoẠI HÌNH ĐiỀU TRỊ NGOẠI TRÚ CÓ BẢO HiỂM MEDISHIELD LIFE
  LoẠI HÌNH ĐiỀU TRỊ NGOẠI TRÚ HẠN MỨC BẢO HiỂM
  Hóa trị $3,000 mỗi tháng
  Xạ ngoài hoặc xạ bề mặt $140 mỗi phác đồ
  Xạ trị áp sát. $500 mỗi phác đồ
  xạ trị đích $1,800 mỗi phác đồ

(Bạn có thể truy cập www.medishieldlife.sg để có nhiều thông tin hơn về hạn mức yêu cầu cho Medishield life hoặc liên lạc Bộ Y tế (MOH) qua số 6325 9220 hoặc moh_qsm@moh.gov.sg để gửi yêu cầu hoặc nhận trợ giúp.)

Bạn có thể nhận thông tin về Medishield life của mình hoặc số dư Medisave từ Quỹ Tiết kiệm Trung ương (CPF) trực tuyến hoặc qua hotline 1800-227-1188.

KẾ HoẠCH BẢO HiỂM TÍCH HỢP

Nếu bạn đã có Bảo hiểm Tích hợp từ một công ty bảo hiểm tư nhân được ủy quyền, thì bạn sẽ có mức chi trả cao hơn cho những chi trả điều trị ung thư của mình. Vì kế hoạch tăng cường được tích hợp với Medishield Life và cung cấp bảo hiểm hơn cả những gì MediShield Life có. Hãy liên hệ với công ty bảo hiểm của bạn để xác nhận hạn mức cho Kế hoạch bảo hiểm tích hợp của bạn.

LOẠI BẢO HIỂM TÍCH HỢP ĐƯỢC CÔNG TY BẢO HIỂM TƯ NHÂN CHẤP THUẬN

 • NTUC Income Incomeshield/ Enhanced Incomeshield
 • AIA HealthShield Gold
 • Great Eastern SupremeHealth
 • Aviva MyShield
 • Prudential PRUShield
 • AXA Shield

KẾ HOẠCH BẢO HIỂM TƯ NHÂN TÍCH HỢP CHO BỆNH VIỆN TƯ

Hạn mức phụ thuộc vào loại Kế hoạch bảo hiểm tích hợp.

Bảng dưới đây là chi phí điều trị ung thư ngoại trú cho kế hoạch bảo hiểm tích hợp tư nhân chi trả cho bệnh viện tư. Bạn nên kiểm tra với công ty bảo hiểm của mình để nhận thêm thông tin về loại kế hoạch của bạn và số tiền chi trả chính xác cho bạn.

Điều trị ngoại trú

NTUC Income
IncomeShield
Plan P*

NTUC Income Enhanced
IncomeShield
Preferred

AIA HealthShield
Gold Max A

Great Eastern
Supreme Health
P Plus

Prudential
PruShield A
Premier

Aviva
MyShield
Plan 1

AXA Shield
Plan A

Hóa trị

$4,000/tháng

Theo đúng hóa đơn

Theo đúng hóa đơn

Theo đúng hóa đơn

Theo đúng hóa đơn

Theo đúng hóa đơn

Theo đúng hóa đơn

Xạ trị
(i) Xạ bên ngoài hoặc bề mặt
(ii) Liệu pháp phóng xạ

$600/lần

Theo đúng hóa đơn

Theo đúng hóa đơn

Theo đúng hóa đơn

Theo đúng hóa đơn

Theo đúng hóa đơn

Theo đúng hóa đơn

Xạ trị đích

$5,000/lần

Theo đúng hóa đơn

Theo đúng hóa đơn

Theo đúng hóa đơn

Theo đúng hóa đơn

Theo đúng hóa đơn

Theo đúng hóa đơn

Liệu pháp miễn dịch

$2,000/tháng

Theo đúng hóa đơn

Theo đúng hóa đơn

Theo đúng hóa đơn

Theo đúng hóa đơn

Theo đúng hóa đơn

Theo đúng hóa đơn

(Nguồn tham khảo: https://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/costs_and_financing/schemes_subsidies/Medishield/Medisave-approved_Insurance.html)

Làm Thế Nào Để Sử Dụng Tài Khoản MEDISAVE Và/Hoặc MEDISHIELD

Bạn phải thanh toán sau khi hoàn tất mỗi lần khám bệnh tại Trung tâm Ung thư Parkway. Nếu bạn đã chọn sử dụng tài khoản Medisave và / hoặc Medishield, số tiền được hoàn lại sẽ được trả bằng séc/GIRO.

Trung tâm Ung thư Parkway sẽ trợ giúp bạn trong quá trình sử dụng tài khoản Medisave và/hoặc Medishield. Để làm như vậy, bạn sẽ cần phải cung cấp các thông tin sau:

 • Thông tin chính xác về gói Medishield của bạn ví dụ loại gói bảo hiểm và tên công ty bảo hiểm. Vui lòng mang theo bản chi tiết CPF của bạn
 • Bản sao NRICs của bệnh nhân và người sở hữu tài khoản *Medisave
 • Đơn ủy quyền tài khoản Medisave đã hoàn tất cho việc điều trị ngoại trụ

Trung tâm Ung thư Parkway sẽ gửi thông tin cùng với hóa đơn cho các bên có liên quan. Về phía bạn, sẽ không cần phải làm thêm gì nữa.

Xin vui lòng lưu ý:

Hóa đơn sẽ được thanh toán bằng chương trình Medishield trước, tài khoản Medisave sẽ bị trừ sau để thanh toán nốt số tiền còn lại. Số tiền lấy ra từ tài khoản Medisave và Medishield không thể vượt quá tổng số tiền hóa đơn.

*Nếu bạn không có đủ khoản tiết kiệm Medisave, bạn có thể sử dụng tài khoản Medisave của thành viên gia đình. Hãy tới thăm website của Bộ Y tế Singapore để tìm hiểu thêm.

Phúc Lợi Y Tế Lao Động

Nếu bạn đang được thuê làm việc, phòng Nhân sự của công ty bạn có thể cung cấp cho bạn thông tin về phúc lợi y tế và/ hoặc bảo hiểm y tế theo chương trình bảo hiểm sức khỏe theo nhóm của công ty bạn. Nếu chương trình bảo hiểm sức khỏe của bạn là một trong những cái đề cập dưới đây, bạn có thể được hưởng dịch vụ không dùng tiền mặt tại phòng khám của chúng tôi. Một lá thư giới thiệu của bác sĩ đa khoa (GP) của bạn cũng có thể được yêu cầu cho lần khám đầu tiên của bạn với chúng tôi.

Các chương trình bảo hiểm y tế khác nhau bao gồm:

 • Shenton Insurance
 • Parkway Shenton Insurance
 • AIA Mediguard (Công ty liên hiệp được lựa chọn)
 • Cigna iXchange
 • NTUC i-MediCare (Công ty liên hiệp được lựa chọn)
 • Vân vân

Các Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Tư Nhân

Nếu bạn đã mua gói bảo hiểm, bạn có thể liên hệ với công ty bảo hiểm của bạn để xác minh đủ điều kiện hoàn lại tiền ví dụ như cho những bệnh hiểm nghèo.


Cho Người Nước Ngoài

Các Chương Trình Bảo Hiểm Quốc Tế Cho Người Nước Ngoài


Nếu bạn là một người nước ngoài và có một gói bảo hiểm chi trả cho bạn trên phạm vi toàn cầu, xin vui lòng liên hệ với công ty bảo hiểm của bạn để có được thông tin về các khoản bảo hiểm y tế. Với thư bảo lãnh, các hóa đơn có thể được sắp xếp thanh toán trực tiếp với công ty bảo hiểm.

Các chương trình bảo hiểm quốc tế bao gồm:

 • Cigna International
 • BUPA International
 • Aetna International
 • International SOS
 • Prestige International
 • Vanbreda International