Cử nhân Khoa học (Truyền thông and Phương tiện truyền thông mới, Singapore), Thạc sĩ Khoa học (Tư vấn chuyên nghiệp, Úc)

Tư vấn viên
Chuyên viên ngành y tế tương cận
Trung tâm Ung thư Parkway

Jaime tốt nghiệp với Bằng Thạc Sỹ Khoa học Xã hội ngành Tư vấn Chuyên nghiệp từ Đại học Công nghệ Swinburne. Cô cũng có bằng Cử nhân Khoa học Xã hội về Truyền thông và Phương tiện truyền thông mới (bằng Danh dự) từ Đại học Quốc gia Singapore.

Jaime đã công tác nhiều năm ở các tổ chức chăm sóc sức khỏe cộng đồng và dịch vụ xã hội. Cô đã từng làm việc cùng các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và các nhà quản lý để nâng cao chất lượng chăm sóc, thực hiện các chương trình hỗ trợ tâm lý xã hội cho những bệnh nhân đột quỵ, cũng như tư vấn cho các thanh thiếu niên tại một trường cấp hai.

Làm việc tại Trung tâm Ung thư Parkway, Jaime tìm thấy ý nghĩa của việc đồng hành và hỗ trợ bệnh nhân cũng như gia đình của họ. Cô đang theo đuổi phát triển trong lĩnh vực đau buồn và mất mát. Cô tin tưởng mạnh mẽ vào giá trị của con người, và sử dụng chủ yếu các phương pháp tư vấn dựa trên sức mạnh ví dụ như liệu pháp kể chuyện.