Easypump® là bơm truyền dịch dùng một lần có thể cung cấp một lượng thuốc được xác định trước một cách liên tục và chính xác ngay tại nhà bệnh nhân.

Thuốc được đẩy vào bằng áp lực dương do màng đàn hồi tác dụng vào. Việc cung cấp thuốc sẽ được thực hiện bằng cách nối Easypump® với đường tĩnh mạch trung tâm (CVL).

Để đảm bảo thuốc được cung cấp liên tục qua bơm, cần phải vệ sinh Easypump đúng cách.

Những video này sẽ hướng dẫn bạn những bước phù hợp để vệ sinh hàng ngày, thay và khắc phục sự cố của Easypump®.

 

Daily Care of Easypump (Vietnamese)

Changing of the Easypump (Vietnamese)

Troubleshooting the Easypump (Vietnamese)

EASYPUMP v1.5 Full Video (Vietnamese)